Đặc Quyền VIP – Ưu Đãi Cao Hơn – Hoàn Trả Nhiều Hơn

Tiêu chuẩn thăng cấp

Tiêu chuẩn thăng cấp
Tiêu chuẩn thăng cấp

Ưu đãi thăng cấp

Ưu đãi thăng cấp
Ưu đãi thăng cấp

Hạng mục chú ý

  • 1. Khi đạt mức cược hợp lệ hoặc lợi nhuận âm tương ứng với cấp bậc, ngày 1 tháng sau sẽ được lên cấp.
  • 2. Hệ thống tự động xét duyệt vào ngày 1 hàng tháng, nếu phù hợp tư cách thăng cấp, sẽ tự động thăng cấp và gửi thông báo đến tin nhắn cá nhân.
  • 3. Nếu có bất kì thay đổi nào liên quan đến chương trình thăng cấp, công ty có quyền sửa đổi, tạm ngưng hoặc hủy bỏ khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *